Ble i gael help

Down arrow

Gallwch gael help naill ai yn yr ysgol neu ar-lein. 

Sgroliwch lawr am fwy o wybodaeth…

Help mewn Ysgolion

Tîm Cymorth Bugeiliol

Mae timaCymorth Bugeiliol ar gael ym mhob ysgol uwchradd. Maen nhw’n eich mentoraeich hyfforddi a’ch helpu gydag unrhyw broblemau personol sydd gennych chi.

Anogwyr Dysgu/Cynorthwywyr Cymorth Dysgu

Mae anogwyr dysgu yn eich cefnogi mewn ffordd sydd wedi’i greu’n arbennig ar gyfer eich anghenion chi ac yn eich helpu i ail-ymgysylltu â’ch dysgu.

Cynorthwywyr Cymorth Dysgu Emosiynol (ELSA)

Mae Cynorthwywyr Cymorth Cysgu Emosiynol yn gweithio gydag athrawon i’ch helpu chi gyda’ch llesiant emosiynol. Mae’r ELSAs yn cael eu goruchwylio gan y Gwasanaeth Seicoleg Addysg.

Cwnselydd Ysgol

Mae cwnselydd ynghlwm â phob ysgol uwchradd sy’n rhoi cymorth cyfrinachol, anfeirniadol i chi mewn amgylchedd diogel.

Nyrs Ysgol

Mae nyrs ysgol ynghlwm â phob ysgol uwchradd sy’n hyrwyddo Llesiant and yn rhoi help i bobl ifanc.

Gweithwyr Ieuenctid sy’n gweithio mewn Ysgolion

Mae Gweithiwr Ieuenctid ym mhob ysgol uwchradd. Mae Gweithwyr Ieuenctid yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a help i bobl ifanc.

Pam fod llesiant yn bwysig mewn ysgolion

Gwrandewch ar farn pobl ifanc am lesiant

Gwylio fideos Proceed arrow

Dweud Eich Dweud

Byddem yn falch iawn o glywed gennych chi. 

Beth mae Llesiant yn ei olygu i chi? Sut allai ysgolion wella’r ffordd y maen nhw’n cynnig cymorth i bobl ifanc, er mwyn sicrhau eu llesiant gorau posibl? 

Cwblhewch y ffurflen yma os hoffech chi gysylltu â ni.

Rydym yn chwilio am logo ac enw newydd ar gyfer y wefan yma.

Mae’r wefan yma wedi’i chreu gan bobl ifanc, ar gyfer pobl ifanc. Felly rydym eisiau clywed eich syniadau chi.

Allwch chi feddwl am enw newydd, addas ar gyfer y wefan? Teipiwch eich syniad yn y blwch gyferbyn.

Beth am geisio dylunio logo newydd ar gyfer y wefan? Defnyddiwch y botwm ‘uwchlwytho’ i uwchlwytho eich logo o’ch dyfais.

Font Resize
Contrast