Pam fod Llesiant yn Bwysig mewn Ysgolion

Down arrow

Ble i Gael Help Ar-lein

Mae llawer o sefydliadau sy’n gallu helpu eich llesiant ar-lein. Cliciwch i chwilio….. 

 

Os nad ydych yn siwr pwy yw rhai o’r gweithwyr proffesiynol yma, gofynnwch i’ch Pennaeth Blwyddyn neu i’ch Tiwtor Dosbarth.

Cymryd golwg Proceed arrow

Dweud Eich Dweud

Byddem yn falch iawn o glywed gennych chi. 

Beth mae Llesiant yn ei olygu i chi? Sut allai ysgolion wella’r ffordd y maen nhw’n cynnig cymorth i bobl ifanc, er mwyn sicrhau eu llesiant gorau posibl? 

Cwblhewch y ffurflen yma os hoffech chi gysylltu â ni.

Rydym yn chwilio am logo ac enw newydd ar gyfer y wefan yma.

Mae’r wefan yma wedi’i chreu gan bobl ifanc, ar gyfer pobl ifanc. Felly rydym eisiau clywed eich syniadau chi.

Allwch chi feddwl am enw newydd, addas ar gyfer y wefan? Teipiwch eich syniad yn y blwch gyferbyn.

Beth am geisio dylunio logo newydd ar gyfer y wefan? Defnyddiwch y botwm ‘uwchlwytho’ i uwchlwytho eich logo o’ch dyfais.

Font Resize
Contrast